Posty

ASSASSIN.

INKWIZYCJA W40K W UJĘCIU PRACY NAUKOWEJ, OGÓLNOPOLSKEJ KONFERENCJI STUDENCKO-DOKTORANCKKIEJ W ŁODZI. 23-24 MAJA 2014 R.

INQUISITOR BOETHIUS.

INQUISITOR RETINUE.

INQUISITOR ATHENAIOS.

INQUISITOR RETINUE.

INKWIZYTOR, zabawa w nieskomplikowaną konwersje.